aura capital group
Một nhóm gồm những nhà điều hành, Aura Capital luôn cố gắng đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của mỗi công ty, nhưng vẫn đảm bảo cho sự phát triển đúng theo nguyên bản, chuyên môn của họ
Aura Model
Mô hình kinh doanh của Aura được đặt trong một tầm nhìn dài hạn dựa trên chiến lược tăng trưởng theo cấp số nhân của dự án và danh mục đầu tư, kích thích sự sáng tạo và xuất sắc. Mô hình này mang đến sự thành công cho Nhóm và đảm bảo một tương lai đầy hứa hẹn. Tìm Hiểu Thêm
aura commitments
Chúng tôi có khát vọng là phát triển con người Việt Nam, nâng tầm Việt Nam có thể sánh bước cùng các quốc gia khác trên thế giới. Sứ mệnh của chúng tôi là cùng đồng hành và hiện thực hoá tầm nhìn của các doanh nghiệp có cùng khát vọng, hướng đến sự phát triển bền vững và lâu dài. Tìm Hiểu Thêm

milestones

Cùng khám phá những sáng kiến ngay từ lúc ban đầu, những bước ngoặt lịch sử đã tạonên Aura Capital hôm nay
Tìm Hiểu Thêm
aura spirit
Aura Capital có một tinh thần, khát vọng mạnh mẽ là xây dựng một cộng đồng những người trẻ vượt ra khỏi giới hạn bản thân với những khát vọng, tầm nhìn mới và rộng lớn hơn. Aura Capital sẽ là một hệ sinh thái, một bệ đỡ vững chắc gíup các doanh nghiệp đủ khát vọng và năng lực có thể bay cao và xa hơn, hướng đến sự phát triển bền vững và lâu dài .
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTERS