AURA CAPITAL MODEL

Mô hình kinh doanh của Aura được đặt trong một tầm nhìn dài hạn dựa trên chiến
lược tăng trưởng theo cấp số nhân của dự án và danh mục đầu tư, kích thích sự sáng tạo và xuất sắc.
Mô hình này mang đến sự thành công cho Nhóm và đảm bảo một tương lai đầy hứa hẹn..

BUSINESS MODEL

Aura luôn cam kết mạnh mẽ về sự liêm chính và đạo đức mẫu mực trong các công việc kinh doanh và các mối quan hệ với tất cả các bên liên quan. Các quy tắc, nguyên tắc, hướng dẫn chi phối đạo đức và trách nhiệm xã hội đã được xác định để thiết lập nên những hành vi cần thiết của tất cả thành viên, đối tác và nhà cung cấp của Aura. Quy tắc ứng xử của Aura đã tạo nên nền tảng đạo đức và những chính sách khen ngợi của chúng tôi.

HAY THAM GIA CỘNG ĐỒNG CỦA CHÚNG TÔI
INVEST

DANH MỤC ĐẦU TƯ

Chúng tôi luôn tìm kiếm và đầu tư doanh nghiệp ở bên trong cộng đồng CAPITAL X COMMUNITY

MỘT MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐỘC

6 TRỤ CỘT CHÍNH SAU

WE COMMUNITY

CHÚNG TA CẦN HÀNH ĐỘNG NGAY

Nếu bạn đang thực quan tâm tới những vấn đề trên, hãy tham gia cộng đồng AURA để xây dựng một cộng đồng vững mạnh

THAM GIA NGAY

Let’s Get Started

Đăng ký gia nhập cộng đồng ngay

Chúng tôi luôn chào đón bạn, đồng hành cùng AURA CAPITAL nhé