GOVERNANCE

GOVERNANCE

Đậu Minh Nhật
Chairman & Chief Executive Office

Mr.MAI THANH QUANG
Operation Director

Mr.MARCUS LENG
Oversea Business Development

MRS. KHUẤT LÊ HƯƠNG
Hanoi Branch Director

Ms.THẠCH YẾN TRANG
HR Director

Mrs.NGUYỄN T. THU THẢO
Financial Director

Mr.NGUYỄN BÁ TRUNG
Production House

Dr.Wong Jeh Shyan
Co-founder & Senior Advisor

Ông tham gia vào Aura Capital năm 2018 với vai trò là Cố Vấn. Ông là người cố vấn chiến lược cho doanh nghiệp, tham mưu cho CEO. Phát triển và xây dựng mối quan hệ quốc tế cho doanh nghiệp.

Đậu Minh Nhật
Chairman & Chief Executive Officer

Ông có khát vọng là nâng tầm con người và doanh nghiệp Việt Nam. Năm 2017, ông thành lập Aura Capital với mong muốn giúp đỡ, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp. Ông mong muốn tất cả các doanh nghiệp, con người trong Aura đều thành công cùng nhau và hướng đến sự phát triển bền vững.

Mr.Marcus Leng
Co-founder & Regional Director

Marcus Leng mang quốc tịch Malaysia. Hiện ông đang là cổ đông sáng lập và là giám đốc kinh doanh khu vực của Aura Capital.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đậu Minh Nhật
Chairman & Chief Executive Officer

Mr.MARCUS LENG
Co-founder & Regional Director

Mrs.Khuất Lê Hương
Hanoi Branch Director

Mr.MAI THANH QUANG
OPERATION DIRECTOR

BAN KIỂM SOÁT

Mrs.Nguyễn thị thu thảo
FINANCIAL DIRECTOR

Mr.MAI THANH QUANG
Operation Director

Ban Bồi thường và xử lý khiếu nại

Đậu Minh Nhật
Chairman & Chief Executive Officer

Mr.MAI THANH QUANG
Operation Director

Mrs.Khuất Lê Hương
Hanoi Branch Director

Ban Phát triển và tổ chức

Đậu Minh Nhật
Chairman & Chief Executive Officer

Mr.MARCUS LENG
Co-founder & Regional Director

Mr.MAI THANH QUANG
Operation Director

Mrs.Khuất Lê Hương
Hanoi Branch Director

WE COMMUNITY

CHÚNG TA CẦN HÀNH ĐỘNG NGAY

Nếu bạn đang thực quan tâm tới những vấn đề trên, hãy tham gia cộng đồng AURA để xây dựng một cộng đồng vững mạnh

THAM GIA NGAY

Let’s Get Started

Đăng ký gia nhập cộng đồng ngay

Chúng tôi luôn chào đón bạn, đồng hành cùng AURA CAPITAL nhé