Đầu tư

Danh mục đầu tư của Aura Capital tập trung sự ưu tiên vào các ngành nghề: Công nghệ, giáo dục, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, Bất động sản…

Chúng tôi có công ty Quản Lý Quỹ và các Quỹ để sẵn sàng đầu tư vào hệ thống các doanh nghiệp SMEs, Startup tiềm năng và có khát vọng IPO.