2020 FIRST HALF RESULTS

AURA CAPITAL Quỹ đầu tư PRIVATE EQUITY chuyên đầu tư vào các công ty cổ phần chưa niêm yết. Thành lập năm 2017. Đã đầu tư được 15 doanh nghiệp.

AURA SHARE QUOTATION

AUGUST 06 2020

500K VND

-0.1%

100 

EMPLOYEES

WORLDWIDE

70%

WOMAN

IN THE GROUP

100

INVESTED

IN TRAINING

Let’s Get Started

Đăng ký gia nhập cộng đồng ngay

Đã tới lúc bạn cần tự động hóa mọi thứ