Đầu tư

Aura Capital đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng và những dự án phù hợp với tiêu chí đề ra, không chỉ ở Việt Nam mà còn tại nhiều quốc gia khác.
Các dự án và doanh nghiệp đang được Aura Capital đầu tư vẫn đang trên lộ trình phát triển ổn định và tiến tới ngày một gần hơn với đích đến IPO.

Tư vấn

Tư vấn và thiết kế lộ trình IPO phù hợp cho các doanh nghiệp SMEs Việt Nam với đội ngũ Mentor giàu kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

– Tư vấn Tiền IPO:

 • Tư vấn xây dựng chiến lược gọi vốn và chiến lược IPO doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng nền tảng vận hành mô hình kinh doanh tiến đến IPO
 • Tư vấn vận hành doanh nghiệp
 • Tư vấn hỗ trợ IPO/ Niêm yết.
 • Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp.
 • Tư vấn thu xếp vốn/ tài chính (Làm trung gian giới thiệu đối tác có vốn với đối tác cần vốn hoặc ngược lại…);

CÁC GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN TIỀN IPO CHO SMEs

Kiến thức “Cơ chế vốn”

Trong Aura Capital Group, chúng tôi có một thành viên chuyên đào tạo chuyên sâu về “Cơ chế vốn”.

Khóa học “From Idea to IPO” dành cho các doanh nghiệp SMEs có khát vọng IPO, những người nắm giữ chức vụ C-level, thế hệ F1 chuẩn bị tiếp nối doanh nghiệp và các cá nhân có mong muốn đầu tư.

Trong 4 ngày học này, học viên sẽ được hướng dẫn bằng phương pháp Zen để hiểu rõ hơn về:

 • Cách vận hành doanh nghiệp theo cơ chế vốn
 • Thiết kế mô hình kinh doanh theo cơ chế vốn
 • Xây dựng lộ trình tài chính cho doanh nghiệp
 • Xây dựng lộ trình thoái vốn
 • Tái cơ cấu doanh nghiệp
 • Mở khóa giá trị doanh nghiệp
Tham khảo