Hà Nội

Quan hệ cổ đông

Mrs. Khuất Lê Hương

Tel: 0988 399 668

Email:

Quan hệ đầu tư và tài chính

Mrs. Khuất Lê Hương

Tel: 0988 399 668

Email:

Với những yêu cầu không liên quan đến tài chính, vui lòng liên hệ tổng đài

Hotline:

Email:

TP.HCM

Quan hệ cổ đông

Mr. Mai Thanh Quang

Tel: 097 369 1111

Email:

Quan hệ đầu tư và tài chính

Mrs. Nguyễn Thị Thu Thảo

Tel: 0905 007 313

Email:thaonguyen@aura.vn

Với những yêu cầu không liên quan đến tài chính, vui lòng liên hệ tổng đài

Hotline:

Email:

Aura Capital cam kết tuân thủ theo các tiêu chí cao nhất của đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của người được ủy thác. Lợi ích mà chúng tôi quản lý được đặt trên lợi ích chung của công ty và của các nhân viên.

Aura Capital duy trì các quy tắc với mục đích giảm thiểu rủi ro xung đột lợi ích giữa cá nhân và các quỹ đầu tư, công ty mà chúng tôi quản lý. Ví dụ như việc nghiêm cấm nhân viên nhận hoa hồng hay các khoản lợi cá nhân đáng kể khác liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào của các công ty.

Aura Capital hoan nghênh tất cả góp ý của quý vị liên quan đến cách hành xử trong công việc của nhân viên chúng tôi, các xung đột lợi ích tiềm tàng, các nhân tố rủi ro liên quan đến các công ty mà chúng tôi đầu tư, các nhân tố rủi ro liên quan đến Aura Capital và những điều chưa hài lòng hoặc những đề xuất liên quan đến hoạt động của Aura Capital.

Để góp ý, xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây. Giám đốc vận hành sẽ ghi nhận và xử lý theo nguyên tắc bảo mật. Tuy nhiên, chúng tôi không bảo đảm sẽ tiến hành kiểm tra những góp ý nặc danh hoặc không có căn cứ mà có thể làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân viên chúng tôi hoặc lợi ích của Aura Capital.

Aura Capital chân thành cảm ơn!