governance

Uỷ ban điều hành bao gồm Tổng giám đốc, giám đốc vận hành và các giám đốc phòng ban xác định các mục tiêu chiến lược dựa trên định hướng của Hội Đồng Quản Trị, điều phối công việc và đảm bảo tổ chức thích nghi được với những thay đổi trong môi trường kinh doanh, giám sát cả việc xác định và khả năng hoàn thành trách nhiệm và sự uỷ quyền của Ban Quản lý điều hành

ĐẬU MINH NHẬT

Chairman & Chief Executive Office

Mr.Mai Thanh Quang

Operation Director

Mr.Marcus Leng

Oversea Business Development

Mrs.Khuất Lê Hương

Hanoi Branch Director

Ms.Thạch Yến Trang

HR Director

Mrs.Nguyễn T. Thu Thảo

Financial Director

Mr.Nguyễn Đỗ Hoàng Quân

Marketing Director

Mr.Nguyễn Bá Trung

Production House

Mrs.Nguyễn Thị Phương

Chief Accountant

Mục tiêu ưu tiên của Hội Đồng Quản Trị, cơ quan chiến lược của Aura Capital là gia tăng giá trị và bảo vệ lợi ích xã hội của công ty.

Nhiệm vụ chính của Hội Đồng Quản Trị đó là thông qua những chiến lược chính của công ty và Tập đoàn, giám sát việc thực thi chiến lược, kiểm chứng các thông tin của công ty và Tập đoàn được trình bày ra ngoài phải công bằng và chính xác, bảo vệ tài sản của công ty.

Dr.Wong Jeh Shyan

Co-founder & Senior Advisor

Ông tham gia vào Aura Capital năm 2018 với vai trò là Cố Vấn. Ông là người cố vấn chiến lược cho doanh nghiệp, tham mưu cho CEO. Phát triển và xây dựng mối quan hệ quốc tế cho doanh nghiệp.

Mr.Đậu Minh Nhật

Chairman & Chief Executive Officer

Ông có khát vọng là nâng tầm con người và doanh nghiệp Việt Nam. Năm 2017, ông thành lập Aura Capital với mong muốn giúp đỡ, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp. Ông mong muốn tất cả các doanh nghiệp, con người trong Aura đều thành công cùng nhau và hướng đến sự phát triển bền vững.

Mr.Marcus Leng

Co-founder & Regional Director

Marcus Leng mang quốc tịch Malaysia. Hiện ông đang là cổ đông sáng lập và là giám đốc kinh doanh khu vực của Aura Capital.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mr.Đậu Minh Nhật

Mr.MARCUS LENG

Mrs.Khuất Lê Hương

Mr.Mai Thanh Quang

Ban Kiểm Soát

Mrs.Nguyễn thị thu thảo

Mr.Mai Thanh Quang

Ban Bồi thường và xử lý khiếu nại

Mr.Đậu Minh Nhật

Mrs.Khuất Lê Hương

Mr.Mai Thanh Quang

Ban Phát triển và tổ chức

Mr.Đậu Minh Nhật

Mr.MARCUS LENG

Mrs.Khuất Lê Hương

Mr.Mai Thanh Quang

Uỷ ban điều hành bao gồm Tổng giám đốc, giám đốc vận hành và các giám đốc phòng ban xác định các mục tiêu chiến lược dựa trên định hướng của Hội Đồng Quản Trị, điều phối công việc và đảm bảo tổ chức thích nghi được với những thay đổi trong môi trường kinh doanh, giám sát cả việc xác định và khả năng hoàn thành trách nhiệm và sự uỷ quyền của
Ban Quản lý điều hành

ĐẬU MINH NHẬT

Chairman & Chief Exucutive Office

Mr.Mai Thanh Quang

Operation Director

Mr.Marcus Leng

Oversea Business Development

Mrs.Khuất Lê Hương

Hanoi Branch Director

Ms.Thạch Yến Trang

HR Director

Mrs.Nguyễn T. Thu Thảo

Financial Director

Mr.Nguyễn Đỗ Hoàng Quân

Marketing Director

Mr.Nguyễn Bá Trung

Production House

Mrs.Nguyễn Thị Phương

Chief Accountant

Mục tiêu ưu tiên của Hội Đồng Quản Trị, cơ quan chiến lược của Aura Capital là gia tăng giá trị và bảo vệ lợi ích xã hội của công ty.

Nhiệm vụ chính của Hội Đồng Quản Trị đó là thông qua những chiến lược chính của công ty và Tập đoàn, giám sát việc thực thi chiến lược, kiểm chứng các thông tin của công ty và Tập đoàn được trình bày ra ngoài phải công bằng và chính xác, bảo vệ tài sản của công ty.

ĐẬU MINH NHẬT

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành

Ông lấy bằng MBA năm 2013 tại Đại học Shu-Te Đài Loan. Với khát vọng giúp đỡ các nhà khởi nghiệp trẻ, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ lẫn nhau, ông thành lập Aura vào năm 2017. Cùng với sự động viên của gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh, Aura hướng đến IPO công ty trong tập đoàn và hướng đến sự phát triển bền vững.

MARCUS LENG

Cổ đông sáng lập kiêm giám đốc kinh doanh khu vực

Marcus Leng mang quốc tịch Malaysia. Hiện ông đang là cổ đông sáng lập và là giám đốc kinh doanh khu vực của Aura Capital.

DR. WONG JEH SHYAN

Ban cố vấn

Ông tham gia vào Aura Capital năm 2018 với vai trò là Cố Vấn. Ông là người cố vấn chiến lược cho doanh nghiệp, tham mưu cho CEO. Phát triển và xây dựng mối quan hệ quốc tế cho doanh nghiệp.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mr.Đậu Minh Nhật

Mr.MARCUS LENG

mrs.Khuất Lê Hương

Mr.Mai Thanh Quang

Ban Kiểm Soát

Mrs.Nguyễn Thị Thu Thảo

Mr.Mai Thanh Quang

Ban Bồi thường và xử lý khiếu nại

Mr.Đậu Minh Nhật

Mrs.Khuất Lê Hương

Mr.Mai Thanh Quang

Ban Phát triển và tổ chức

Mr.Đậu Minh Nhật

Mr.MARCUS LENG

Mrs.Khuất Lê Hương

Mr.Mai Thanh Quang