MILESTONES

Khám phá những sự sáng tạo sơ khai, sự đổi mới, và các cột mốc quan trọng đã tạo nên
Aura Capital

2017

Đậu Minh Nhật đã từng trải qua cảm giác thất bại của việc kinh doanh, với khát vọng lớn lao là có thể giúp đỡ thế hệ khởi nghiệp, thế hệ trẻ hiện nay nâng tầm bản thân, năm 2017, anh đã đặt những viên gạch đầu tiên cho dự án Aura Startups Zone.

2018

Đậu Minh Nhật gặp gỡ và chia sẻ khát vọng của mình với Marcus Leng và Dr. Wong Jeh Shyan, và nhận được sự ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình. Họ cùng nhau xây dựng nên hệ sinh thái khởi nghiệp Co-working, Co-living (mô hình chung nhà nhưng không chung giường), với mục đích xây dựng cộng đồng trẻ năng động, nhiệt huyết, cùng nhau chinh phục khó khăn.

Cuối năm 2018, nhóm sáng lập đã hoàn thiện mô hình kinh doanh và tìm kiếm những nhà đồng sáng lập đầu tiên, họ đến với Aura với khát vọng tạo ra được sản phẩm, dịch vụ có ích cho cộng đồng.

2019

Với khát vọng của mình, Aura ngày càng thu hút thêm nhiều thành viên mới và các tổ chức sẵn sàng đồng hành với Aura để xây dựng tổ chức vững mạnh. Aura thành lập thêm các công ty con nhằm hỗ trợ trực tiếp cho Aura và các dự án Aura đã và đang đầu tư.