• Bất động sản

  • Giáo dục

  • F&B

  • Công nghệ

  • Cộng đồng

  • những hoạt động khác

Khối ngành trong quỹ đầu tư

Aura Capital là quỹ đầu tư tư nhân kết hợp giữa các nhà đầu tư thiên thần tại Việt Nam và các nhà đầu tư thiên thần của MOC trên khắp thế giới. Chúng tôi đầu tư trong các lĩnh vực như bất động sản, giáo dục, F&B và công nghệ. Aura tự hào với sự đổi mới và tinh thần tiên phong– chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều sản phẩm và dịch vụ chất lượng cho các nhà đầu tư đã tin tưởng đầu tư vào Aura.

CÁC CÔNG TY & DỰ ÁN ĐANG HOẠT ĐỘNG

Những dự án mà Aura Capital triển khai đều đã và đang phát triển mạnh mẽ và mang lại lợi ích không chỉ về mặt kinh tế cho các nhà đầu tư của chúng tôi mà còn đem đến giá trị cho cộng đồng.

Aura District

Aura Education

FOS Tech

FOS Real

FOS Media

FOS Services

Baobab

Vacetco

Abla Coffee

Chúng tôi tự hào là một giải pháp tích hợp cho chiến dịch kinh doanh tiếp theo của bạn. Không chỉ đơn thuần là một agency truyền thông, chúng tôi cam kết cung cấp những dịch vụ mang lại ảnh hưởng tốt về mặt kinh tế cho khách hàng cho chúng tôi. Chúng tôi tự tin cung cấp đầy đủ dịch vụ mà khách hàng mong muốn cho một chiến dịch thành công, từ việc sáng tạo đến thực thi.


Chúng tôi phát triển rất nhiều sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong môi trường thay đổi
hàng ngày. Đồng thời, chúng tôi cũng tự hào định hình những sản phẩm sáng tạo phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của thương hiệu nhằm tương tác hiệu quả nhất với đối tượng khách hàng tiềm năng của nhãn hàng


BẤT ĐỘNG SẢN

Aura District

FOS Real

Sakura Hotel

GIÁO DỤC

Aura Education

DMIT

Kinder garten

Business mind

Leading mind

F&B

Baobad holding

Thành Cô Restaurant

Alba Coffee & Bar

CÔNG NGHỆ

FOS Tech

Intertalk App

Gold Paw App

CỘNG ĐỒNG

MOC Capital

Royal Club

Aegis

Khối ngành trong quỹ đầu tư

Aura Capital là quỹ đầu tư tư nhân kết hợp giữa các nhà đầu tư thiên thần tại Việt Nam và các nhà đầu tư thiên thần của MOC trên khắp thế giới. Chúng tôi đầu tư trong các lĩnh vực như bất động sản, giáo dục, F&B và công nghệ. Aura tự hào với sự đổi mới và tinh thần tiên phong– chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều sản phẩm và dịch vụ chất lượng cho các nhà đầu tư đã tin tưởng đầu tư vào Aura.

Những dự án mà Aura Capital triển khai đều đã và đang phát triển mạnh mẽ và mang lại lợi ích không chỉ về mặt
kinh tế cho các nhà đầu tư của chúng tôi mà còn đem đến giá trị cho cộng đồng.

Aura District

Aura Education

FOS Tech

FOS Real

FOS Media

FOS Services

Baobab

Vacetco

Abla Coffee

Chúng tôi tự hào là một giải pháp tích hợp cho chiến dịch kinh doanh tiếp theo của bạn. Không chỉ đơn thuần là một agency truyền thông, chúng tôi cam kết cung cấp những dịch vụ mang lại ảnh hưởng tốt về mặt kinh tế cho khách hàng cho chúng tôi. Chúng tôi tự tin cung cấp đầy đủ dịch vụ mà khách hàng mong muốn cho một chiến dịch thành công, từ việc sáng tạo đến thực thi.

Chúng tôi phát triển rất nhiều sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong môi trường thay đổi hàng ngày. Đồng thời, chúng tôi cũng tự hào định hình những sản phẩm sáng tạo phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của
thương hiệu nhằm tương tác hiệu quả nhất với đối tượng khách hàng tiềm năng của nhãn hàng.

BẤT ĐỘNG SẢN

Aura District

FOS Real

Sakura Hotel

GIÁO DỤC

Aura District

FOS Real

Sakura Hotel

F&B

Baobad holding

Thành Cô Restaurant

Alba Coffee & Bar

CÔNG NGHỆ

FOS Tech

Intertalk App

Gold Paw App

CỘNG ĐỒNG

MOC Capital

Royal Club

Aegis