Individual Shareholder

BEING AURA’S SHAREHOLDER

Trở thành cổ đông của chúng tôi là trở thành một phần của sự thành công, có thể giúp chúng tôi phát triển mạnh trong những năm tới. Nó có nghĩa là hợp tác tin tưởng và là một đại sứ một người định hướng chia sẻ các giá trị của sự sáng tạo, đổi mới và đồng hành với các dự án của chúng tôi, thúc đẩy tinh thần mạnh mẽ của chúng tôi về một sự phát triển không ngừng nghỉ.

Cách để trở thành nhà đầu tư của Aura Capital?

Liên Hệ

ShareHolder’s Club

Phù hợp với các cổ đông cá nhân thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến những gì đang diễn ra tại Tập đoàn, Câu lạc bộ Cổ đông Aura Capital cho các thành viên hiểu rõ hơn về Aura, các dự án và danh mục đầu tư của tập đoàn. Chúng tạo ra văn hoá trải nghiệm độc đáo cho các nhà đầu tư đến giao lưu, chia sẻ và hỗ trợ tại phòng Mafia room của Aura Capital.

Events


Next Events

ANNUAL GENERAL MEETINGS ● APRIL 15,2021

2021 Annual General Meeting

Latest Events

ANNUAL GENERAL MEETINGS ● JUNE 30, 2020

2020 Annual General Meeting

ANNUAL GENERAL MEETINGS ● JUNE 30, 2020

2020 Annual General Meeting

ANNUAL GENERAL MEETINGS ● JUNE 30, 2019

2019 Annual General Meeting

ANNUAL GENERAL MEETINGS ● JUNE 30, 2018

2018 Annual General Meeting

LETTER TO SHAREHOLDERS

Letter to shareholders – February 2020 (e – accessible)

ANNUAL GENERAL MEETINGS ● JUNE 30, 2018

Letter to shareholders – February 2020 (e – accessible)

ANNUAL GENERAL MEETINGS ● JUNE 30, 2018

Letter to shareholders – February 2020 (e – accessible)

ANNUAL GENERAL MEETINGS ● JUNE 30, 2018