Thông Điệp Từ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Đối với tôi: “Kinh doanh là con đường đi từ trái tim đến trái tim”

Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng AURA thành công và phát triển bền vững, lâu dài. Chúng ta cùng chia sẻ những cơ hội, thách thức cạnh tranh, sự thành đạt và lợi ích trong tương lai thông qua:

  • Việc phát triển sản phẩm và đầu tư vào các lĩnh vực phát triển con người, định hướng, tư vấn, hỗ trợ SMEs Việt Nam hướng đến IPO và các chương trình cộng đồng.
  • Đội ngũ quản lý, nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, trách nhiệm và sáng tạo.
  • Việc chăm sóc chu đáo các nhu cầu của khách hàng hiện tại và không ngừng vươn tới các thị trường mới.
  • Hiệu quả tài chính trong mọi hoạt động của Công ty.
  • Góp phần đưa AURA Group mang lại giá trị cộng đồng.

Tôi mong đợi chúng ta sẽ làm việc hết sức mình, nỗ lực cống hiến năng lực của mình để góp phần đạt được những hoài bão chung này.

Tôi luôn kỳ vọng và tin tưởng mỗi thành viên sẽ phát huy tối đa tinh thần sáng tạo, khả năng tự hoàn thiện để tạo sức mạnh và động lực thúc đẩy mọi thành viên của Công ty làm việc. Vì thế, tôi ủng hộ tinh thần làm việc hợp tác, tin cậy và cởi mở trong Công ty.

Với tư cách Nhà sáng lập AURA, tôi xin chân thành cảm ơn niềm tin của các cổ đông và sự cống hiến không ngừng của tập thể nhân viên AURA. Với niềm tin và sự đóng góp quý báu đó, tôi có niềm tin mãnh liệt rằng Aura sẽ ngày càng vững bước trên con đường phát triển của mình.