TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT

Những con người ở AURA Capital luôn tràn đầy khát vọng và nhiệt huyết. Họ đại diện cho những con người dám nghĩ dám làm – Quyết liệt trong hành động & Sâu sắc trong suy nghĩ. Chúng tôi tuy không phải những người đầu tiên đi trên con đường này, nhưng sẽ là người đầu tiên phất lên ngọn cờ đam mê & nhiệt huyết của mỗi người để chúng ta cùng nhau làm điều khác biệt.

Văn Hóa Aura

Với đội ngũ của Aura Capital luôn là những người chủ động và tiên phong, luôn hành động để đạt kết quả tốt nhất

Đội ngũ của chúng tôi luôn vạch sẵn đích đến của mình và hành động để sẵn sàng về đích đầu tiên .

Chúng tôi luôn biết cách và học hỏi để đặt lên vai mình những điều gì quan trọng nhất đối với tập thể của Aura.

Môi trường tạo lên tinh thần, tinh thần tạo lên văn hóa, văn hóa tạo lên con người và chúng tôi đã tạo lên đội ngũ có cùng tư duy chiến thắng

Thấu hiểu là một nét đẹp trong văn hóa sống người Việt và Aura luôn cố gắng phát huy tinh thần thấu hiểu và chia sẻ lại để được hiểu

“Muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa hãy đi cùng nhau…” chúng tôi xây dựng một đội ngũ phát triển cùng nhau và hợp tác lớn mạnh .

“Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else.” “Hãy chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Nên biết rằng chính bạn chứ không ai khác sẽ là người đưa bạn tới nơi bạn muốn” đó là điều nhắn nhủ đối với từng đội viên của mình

“I don’t regret the things I’ve done, I regret the things I didn’t do when I had the chance.” “Những việc tôi đã làm, tôi không hối hận. Tôi chỉ hối hận về những việc tôi có cơ hội thực hiện nhưng lại không làm mà thôi.” chúng tôi luôn cố gắng xây dựng và quyết liệt với những đam mê của mình

Đối với Aura cho là nhận là một nét đẹp văn hóa và là đặc thù của văn hóa Aura, đội ngũ của chúng tôi hiểu rằng muốn NHẬN thì phải CHO đi.

CƠ HỘI TẠI AURA CAPITAL

Mục tiêu chúng tôi là đem lại sự phát triển cho những thành viên của AURA để nhau vươn xa hơn. Tại đây, các bạn sẽ có cơ hội:

  • Sống đúng với khát vọng và đam mê
  • Học hỏi và phát triển bản thân mỗi ngày
  • Hòa mình vào tập thể
  • Làm những điều khác biệt
Tham gia cùng chúng tôi

OUR DNA