make the world
change by aspiration
Những con người ở AURA Capital luôn tràn đầy khát vọng và nhiệt huyết, họ đại diện cho những con người dám nghĩ dám làm: Quyết liệt trong hành động & Sâu sắc trong suy nghĩ. Chúng tôi tuy không phải những người đầu tiên đi trên con đường này, nhưng sẽ là người đầu tiên phất lên ngọn cờ đam mê & nhiệt huyết của mỗi người để chúng ta cùng nhau làm điều khác biệt.

core value

Ở AURA Capital chúng tôi kết hợp với nhau dựa trên các giá trị nền tảng

GIVE – Tâm thế cho đi , cùng nhau tạo nên một tổ chức vững mạnh.

CREATIVITY –Sáng tạo những điều mới như một phần không thể tách rời với những con người trong Aura

ASPIRATION – Khát vọng được thay đổi và lan toả như một phần DNA mỗi người trong AURA

Mục tiêu chúng tôi là xây dung đội ngũ nòng cốt với “Tinh thần cho đi” ; “Tính sáng tạo trong mọi việc”; và “Khát vọng không bao giờ thay đổi”, đó chính là DNA của những con người chúng tôi.

recruitment

Tuy nhiên, tài năng không thể tự nhiên sinh ra và một đội nhóm vững mạnh của một tổ chức không phải tự nhiên mà có, mà tất cả là sự rèn luyện, cọ xát, kỷ luật trong bản thân mỗi người và đội nhóm.

I. Tinh thần của một AURA Leader

II. Tham gia môi trường của AURA làm việc và học hỏi để hiểu các giá trị tinh thần của chúng tôi

III. Cảm nhận được các giá trị cốt lõi của AURA lan toả ở từng thành viên và đội nhóm. Chúng ta là một.

development

Mục tiêu chúng tôi là phát triển sự nghiệp của những con người trong AURA

SỐNG ĐÚNG VỚI KHÁT VỌNG VÀ ĐAM MÊ
PHÁT TRIỂN BẢN THÂN MỖI NGÀY

TỰ DO TÀI CHÍNH VỚI BẢN THÂN
KHÁT VỌNG ĐỂ LÀM ĐIỀU GÌ ĐÓ KHÁC BIỆT

Chúng tôi chào đón bạn đến với AURA