Chúng tôi đào tạo khóa học “From Idea to IPO”

Hướng tới các doanh nghiệp SMEs có khát vọng IPO, những người nắm giữ chức vụ C-level, thế hệ F1 chuẩn bị tiếp nối doanh nghiệp và các cá nhân có mong muốn đầu tư.

Trong 4 ngày học này, học viên sẽ được hướng dẫn bằng phương pháp Zen để hiểu rõ hơn về:

  • Cách vận hành doanh nghiệp theo cơ chế vốn
  • Thiết kế mô hình kinh doanh theo cơ chế vốn
  • Xây dựng lộ trình tài chính cho doanh nghiệp
  • Xây dựng lộ trình thoái vốn
  • Tái cơ cấu doanh nghiệp
  • Mở khóa giá trị doanh nghiệp

Chúng tôi là những nhà tư vấn

Tư vấn và thiết kế lộ trình IPO phù hợp cho các doanh nghiệp SMEs Việt Nam với đội ngũ Mentor giàu kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn tư vấn về lộ trình tài chính và hồ sơ pháp lý cho những doanh nghiệp mà Aura Capital đồng hành.

Và chúng tôi là một nhà đầu tư

Aura Capital còn đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng và những dự án phù hợp với tiêu chí đề ra, không chỉ ở Việt Nam mà còn tại nhiều quốc gia khác.
Hiện tại, chúng tôi chủ yếu đầu tư thông qua 2 hình thức chính là góp vốn bằng tiền mặt và góp vốn bằng sở hữu trí tuệ.
Các dự án và doanh nghiệp đang được Aura đầu tư vẫn đang trên lộ trình phát triển ổn định và tiến tới ngày một gần hơn với đích đến IPO.

Our Story

Được thành lập vào năm 2017, AURA đã và đang viết nên câu chuyện của mình trải dài từ Bắc vào Nam.