Ban cố vấn

Ban Cố Vấn

Mục tiêu hàng đầu của Ban Cố Vấn là tham mưu, tư vấn và hỗ trợ Hội Đồng Quản Trị cũng như Tổng Giám đốc trong việc quản lý kinh doanh và phát triển bền vững hệ sinh thái Aura Capital. Đội ngũ các chuyên gia trong Ban Cố Vấn của chúng tôi cũng đồng thời là những thành viên chủ chốt luôn đưa ra những lời khuyên, đề xuất về các chiến lược, định hướng tầm cỡ nhằm phát triển Aura Capital vươn ra toàn cầu.

Dr. Wong Jeh Shyan

Chủ tịch HĐQT MOC Capital

ông dương thế quang

Ban Cố vấn