Ban tổng giám đốc

Ban Tổng Giám Đốc

Mục tiêu đề ra của Ban Giám Đốc là phát triển các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở tất cả bộ phận, chi nhánh, để doanh nghiệp ngày càng đi lên, vững mạnh và đạt vị trí cao trên thương trường. Đồng thời đưa ra những đề xuất, chiến lược cho doanh nghiệp thích ứng với những đổi thay của môi trường kinh doanh.

ông đậu minh nhật

Chủ tịch HĐQT Aura Capital

khuất lê hương


Phụ trách khu vực miền Bắc

ông marcus leng


ông hồ quang minh


ông mai thanh quang


ông nguyễn anh vũ


ông nguyễn vũ quang dũng


ông châu lê minh


ông nguyễn nhật anh


ông lê trang hoàng anh


ông lê bá trung


ông phạm minh tuấn


vũ thị phương