Ban tổng giám đốc

Ban Giám Đốc

Mục tiêu đề ra của Ban Giám Đốc là phát triển các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở tất cả bộ phận, chi nhánh, để doanh nghiệp ngày càng đi lên, vững mạnh và đạt vị trí cao trên thương trường. Đồng thời đưa ra những đề xuất, chiến lược cho doanh nghiệp thích ứng với những đổi thay của môi trường kinh doanh.

ông đậu minh nhật

Chủ tịch HĐQT Aura Capital

khuất lê hương


Phó Chủ tịch HĐQT

ông marcus leng


Thành viên HĐQT

ông hồ quang minh


Thành viên HĐQT

ông mai thanh quang


Thành viên HĐQT

ông nguyễn anh vũ


Chủ tịch HĐTV VCPGroup

ông nguyễn vũ quang dũng


Giám đốc Vận hành

ông châu lê minh


Giám đốc Tài chính

ông lê trang hoàng anh


Giám đốc Fos Tech

ông nguyễn bá trung


Giám đốc Fos Media