Đầu Tư | Aura Capital

ĐẦU TƯ

Aura Capital hướng tới xây dựng một cộng đồng các doanh nghiệp vững mạnh, cùng nhau tiến tới IPO.   Chúng tôi tin tưởng rằng ĐỒNG HÀNH sẽ mang lại giá trị phát triển bền vững và lớn mạnh hơn CẠNH TRANH, cùng nhau thực hiện hóa khát vọng đưa Việt Nam vươn tầm thế giới.