Câu chuyện Aura Capital

Banner

2017

Aura District được hình thành và hoạt động dưới mô hình “CO-WORKING, CO-LIVING” hiện đại. Sau một khoảng thời gian, Aura District chính thức đổi tên trở thành Aura Capital.

2019

Capital X - đơn vị chuyên cung cấp các khóa học chuyên sâu về cơ chế vốn và phương pháp IPO theo cơ chế vốn, chính thức trở thành thành viên mới của Aura Capital.

16.06.2021

Aura Capital ký kết hợp tác chiến lược cùng Tây Thi Danh Viện với vai trò người hỗ trợ và tư vấn cho Tây Thi Danh Viện từng bước hiện thực hóa khát vọng doanh nghiệp.

14.04.2020

Aura Capital chính thức trở thành đối tác chiến lược với BNI Việt Nam, đánh dấu bằng sự kiện “Hội Ngộ Đỉnh Cao 2020”, kỷ niệm 10 năm thành lập của BNI Việt Nam.

01.03.2021

Đại hội cổ đông thường niên Aura Capital được tổ chức với nội dung hoạch định những chiến lược phát triển mới trong năm 2021.

13.07.2021

Aura Capital chính thức trở thành đối tác chiến lược với FGroup Holding và Hòa Long Invest, thẳng tiến trên con đường IPO thành công.