CƠ CHẾ VỐN

CƠ CHẾ VỐN

Giải Mã Biên Lợi Nhuận Và Cách Tính Biên Lợi Nhuận Chuẩn Nhất
Chỉ số tài chính của một doanh nghiệp được xem là yếu tố then chốt, giúp đội ngũ quản trị đánh giá được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Và biên lợi nhuận là một trong những chỉ số quan trọng mà người điều hành phải rõ “nằm lòng”.
Lịch sử hình thành cơ chế vốn
Khái niệm vốn, dùng để chỉ các nguồn tài chính được sử dụng để đầu tư vào các doanh nghiệp và các hoạt động kinh tế khác, là một phần quan trọng của xã hội loài người trong hàng ngàn năm.
Dell: Công ty máy tính có kèo ăn cao nhất lịch sử nhờ vào mô hình chiếm dụng vốn
Mô hình chiếm dụng vốn có thể hiểu là trả tiền trước, dùng dịch vụ sau nhằm phục vụ cho hoạt động doanh nghiệp. Nhắc đến Dell, có nghĩa là bạn nhắc đến công ty máy tính khổng lồ với năng lực lõi là sản xuất chip điện tử và máy tính có chất lượng xuất sắc. Và doanh thu của họ là bao nhiêu?
Khi nào nên gọi vốn? Lời khuyên chuyên gia cho các doanh nghiệp chuẩn bị gọi vốn
Nguồn vốn là yếu tố quan trọng nhất để một doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển.
Phân tích cơ cấu vốn doanh nghiệp và cơ cấu vốn đầu tư
Trong tài chính, cơ cấu vốn là một thuật ngữ chỉ tỷ trọng các loại vốn của một công ty. Cơ cấu vốn đóng vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp.