Quy trình niêm yết chứng khoán cho các doanh nghiệp mới

  Quy trình niêm yết chứng khoán cho các doanh nghiệp mới


  Ngày 07/12/2022 - 20h31

   

  Niêm yết chứng khoán là một trong những bước bắt buộc phải diễn ra nếu doanh nghiệp muốn phát hành và giao dịch chứng khoán. Vậy niêm yết chứng khoán là gì? Tại sao phải niêm yết chứng khoán và Quy trình niêm yết chứng khoán diễn ra như thế nào, mời bạn cùng Aura Capital tìm hiểu ở các phần dưới đây.

  1. Niêm yết chứng khoán là gì? 

  Niêm yết chứng khoán là hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) nhằm xác định, kiểm tra và chấp thuận chứng khoán của một tổ chức phát hành đủ điều kiện được phép niêm yết và giao dịch tại SGDCK. Công ty có chứng khoán được niêm yết phải đáp ứng các tiêu chuẩn về định lượng, định tính mà SGDCK đưa ra. Niêm yết chứng khoán thường bao gồm niêm yết tên tổ chức phát hành và giá chứng khoán.

  Niêm yết chứng khoán là gì? 

  Niêm yết chứng khoán là quá trình định danh các chứng khoán đáp ứng đủ tiêu chuẩn được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán. 

   

  2. Quy trình niêm yết chứng khoán

  Doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy trình 6 bước sau để chứng khoán được niêm yết trên SGDCK:

  Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký niêm yết 
  Doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho SGDCK hoặc thông qua đường bưu điện. Hồ sơ đăng ký niêm yết sẽ bị loại ở bước thẩm định hồ sơ nếu không đáp ứng được các điều kiện của SGDCK.

  Bước 2: Thẩm định hồ sơ
  SGDCK sẽ tiến hành thẩm định sơ bộ hồ sơ đăng ký niêm yết về các vấn đề: Điều khoản thành lập công ty; tổ chức nhân sự, hội đồng quản trị, ban giám đốc…; hoạt động nắm giữ cổ phiếu, chia lợi nhuận, quyền lợi của hội đồng quản trị,...; các vấn đề về nợ (phải thu, phải trả), kiện tụng ảnh hưởng đến công ty; khả năng sản xuất, kinh doanh, đầu tư của công ty; các thông tin về lợi nhuận, cơ cấu vốn, mức độ thanh khoản…

  SGDCK sẽ đưa ra quyết định cuối cùng và thông báo đến công ty niêm yết sau khi quá trình thẩm định kết thúc.

  Bước 3: Nộp đơn xin niêm yết chính thức 
  Sau khi nhận được kết quả thẩm định sơ bộ, tổ chức đăng ký niêm yết phải nộp đơn kèm hồ sơ xin niêm yết chính thức lên SGDCK với các giấy tờ bổ sung sau: Đơn xin niêm yết theo mẫu của SGDCK; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp; điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã được phê chuẩn; mẫu chứng chỉ chứng khoán niêm yết, mệnh giá, số lượng mỗi loại chứng khoán cần được niêm yết; và những giấy tờ khác mà SGDCK yêu cầu.

  Công ty đăng ký niêm yết sẽ ký hợp đồng niêm yết với SGDCK bao gồm các quy định về nghĩa vụ cụ thể ở bước này.

  Bước 4: Kiểm tra niêm yết
  Sau khi nhận được đơn xin niêm yết và hợp đồng niêm yết, SGDCK sẽ kiểm tra tính pháp lý và chính xác của thông tin so với các điều kiện niêm yết trên SGDCK.

  Bước 5: Chấp thuận hoặc từ chối đăng ký niêm yết
  Sau khi thông qua Hội đồng niêm yết, Tổng Giám đốc SGDCK sẽ quyết định chấp thuận hay từ chối đăng ký niêm yết. Trường hợp từ chối đăng ký niêm yết, SGDCK phải có công văn giải thích rõ lý do.

  Bước 6: Hoàn tất thủ tục niêm yết
  SGDCK sẽ quy định thời gian cụ thể về ngày giao dịch đầu tiên sau khi phê chuẩn niêm yết. SGDCK phối hợp với tổ chức niêm yết tổ chức Lễ khai trương niêm yết chứng khoán mới tại SGDCK trong ngày giao dịch đầu tiên.

  Quy trình niêm yết chứng khoán

  Để được niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán, doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy trình niêm yết 6 bước 

   

  Quy trình niêm yết chứng khoán là một quy trình phức tạp với nhiều loại hồ sơ giấy tờ theo quy định của SGDCK. Để có thể niêm yết chứng khoán thành công, doanh nghiệp cần có sự tư vấn từ các tổ chức có chuyên môn và kinh nghiệm trong việc giúp doanh nghiệp đăng ký niêm yết chứng khoán.

  Aura Capital với đội ngũ chuyên gia uy tín và các khóa đào tạo, tư vấn chuyên sâu sẽ là một người bạn tin cậy đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt lộ trình IPO, từ Pre-IPO cho đến định hướng lộ trình phát triển doanh nghiệp trong tương lai.

  Tham khảo: Khóa đào tạo “From idea to IPO” 

   

  3. Tại sao phải niêm yết chứng khoán?

  Niêm yết chứng khoán giúp thiết lập quan hệ hợp đồng giữa doanh nghiệp và SGDCK, từ đó quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành trong việc công bố thông tin, đảm bảo tính trung thực, công bằng và công khai.

  Niêm yết chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư những thông tin về tổ chức phát hành, từ đó xây dựng nên lòng tin của công chúng đối với thị trường chứng khoán. Niêm yết chứng khoán còn giúp cho việc xác định giá chứng khoán được công bằng trên thị trường đấu giá.

  Đối với tổ chức có chứng khoán được niêm yết, niêm yết chứng khoán mang đến nhiều lợi ích như: Tiếp cận kênh huy động vốn dài hạn, khuếch trương uy tín của doanh nghiệp, tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu của doanh nghiệp và gia tăng giá trị thị trường cho doanh nghiệp.