Quỹ đại chúng? Đặc điểm và điều kiện thành lập quỹ đại chúng

  Kiến thức tổng quan về quỹ đại chúng


  Ngày 07/12/2022 - 20h49

  Đây là một trong những dạng quỹ được giới đầu tư quan tâm, giúp mang đến nguồn thu nhập thụ động và có tính dài hạn cao. Quỹ đại chúng được đánh giá là phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhưng hiện nay, các thông tin về quỹ đại chúng chưa nhiều, dẫn đến hạn chế khi các SME và Startup cần tìm hiểu sâu. Hãy cùng Aura Capital “bỏ túi” những kiến thức tổng quan về quỹ đại chúng, để có thêm hiểu biết bức tranh đầu tư toàn cảnh.

   

  1. Quỹ đại chúng là gì?

  Quỹ đại chúng còn được gọi là quỹ đầu tư đại chúng, quỹ đầu tư công chúng hay quỹ đầu tư tập thể. Theo khoản 38 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019, quỹ đại chúng được định nghĩa như sau: “Quỹ đại chúng là quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng.” Quỹ này đa phần do các công ty quản lý nắm chính các hoạt động, nhà đầu tư không được can thiệp trước những quyết định đầu tư của quỹ.

  Quỹ đại chúng là gì?

  Quỹ đại chúng có tính thanh khoản cao bởi những điều lệ chặt chẽ 

  Quỹ đại chúng sẽ phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng, sau đó dùng truyền thông để quảng bá phát hành, thu hút số lượng lớn nhà đầu tư, đa phần ở đây là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp SME. Lợi nhuận thu về thường đến từ việc đầu tư vào chứng khoán, bất động sản.

   

  2. Đặc điểm cần biết về quỹ đại chúng

  2.1 Các loại quỹ đại chúng

  Có 2 loại quỹ đại chúng, bao gồm:

  Quỹ mở: Thời gian hoạt động và quy mô vốn không giới hạn, phụ thuộc vào tình hình của quỹ. Người sở hữu chứng chỉ quỹ có thể bán lại cho công ty quản lý quỹ.

  Quỹ đóng: Thời gian hoạt động và quy mô có thời hạn, được thống nhất từ ban đầu khi mới thành lập quỹ. Người sở hữu chứng chỉ quỹ sẽ không được bán lại cho công ty quản lý quỹ.

  2.2 Điều kiện để quỹ đại chúng được thành lập

  - Tối thiểu phải có 100 nhà đầu tư, không tính các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ.

  - Tổng giá trị của chứng chỉ quỹ đã bán phải đạt tối thiểu 50 tỷ đồng.

  Theo Khoản 1 Điều 108 Luật chứng khoán 2019 quy định, nếu việc huy động vốn không đáp ứng được các điều trên thì công ty quản lý quỹ phải trả lại toàn bộ số tiền nhà đầu tư đã góp vào trong vòng 15 ngày. Mọi khoản phí phát sinh trong quá trình huy động vốn sẽ do công ty quản lý quỹ chịu trách nhiệm và có nghĩa vụ chi trả.

  2.3 Về ban đại diện của quỹ đại chúng

  Ban đại diện của quỹ đại chúng hợp tác nhằm thu về kết quả chung tốt nhất

  Ban đại diện của quỹ đại chúng hợp tác nhằm thu về kết quả chung tốt nhất

   

  - Ban đại diện của quỹ đại chúng (hội đồng quản trị) sẽ là những người đại diện về quyền lợi cho các nhà đầu tư. Ban đại diện phải luôn đi đầu, tuân thủ theo các quy định của Điều lệ quỹ nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của quỹ.

  - Ban đại diện thường sẽ có 3-11 người, ít nhất ⅔ là thành viên trung lập, không có mối liên quan đến công ty quản lý quỹ hay ngân hàng giám sát.

  - Biểu quyết trong các cuộc họp là quy trình không thể thiếu khi ban đại diện cần đưa ra quyết định về một vấn đề nào đó, tất cả ý kiến phải được thể hiện trên văn bản, hoặc bằng hình thức khác theo quy định tại Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.

  - Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán sẽ là cơ sở để xem xét về các nhiệm kỳ, số thành viên, bổ nhiệm, miễn nhiệm, các quy định và thủ tục trong quá trình vận hành quỹ,...

   

  3. So sánh sự khác nhau giữa quỹ đại chúng và quỹ thành viên

   

  Quỹ đại chúng

  Quỹ thành viên

  Quỹ thành viên

  Tổng quan

  - Huy động vốn thông qua việc phát hành rộng rãi ra công chúng.  - Các nhà đầu tư phần lớn là cá nhân, đầu tư một cách riêng lẻ và không giới hạn số lượng người tham gia. 

  - Quỹ đại chúng phù hợp với những ai mong muốn có thêm nguồn thu nhập thụ động, có tính dài hạn cao.

  - Huy động vốn bằng việc phát hành riêng lẻ, giới hạn trong một nhóm nhỏ. 

  - Và vì giới hạn, tính thanh khoản của quỹ này không cao.

  Đối tượng tham gia

  Các nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm, quy mô vừa và nhỏ.

  Các nhà đầu tư chuyên nghiệp, đã có nhiều kinh nghiệm, đa phần hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kinh tế,...

  Quy mô

  Ít nhất từ 100 thành viên

  Từ 2-99 thành viên

  Quyền kiểm soát các hoạt động của quỹ đại chúng

  Không

  Tính thanh khoản

  Cao

  Thấp

   

  Trên đây là tổng quan những kiến thức và thông tin cơ bản về quỹ đại chúng. Qua đó, Aura Capital mong rằng bài viết phần nào giúp các cá nhân/doanh nghiệp vừa và nhỏ có thêm thông tin để lựa chọn cho mình nơi đầu tư phù hợp nhất.